Water dispenses but the ice maker does not make ice.

Same as well with a fridgidaire side by side

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

1 Yorum:

Hi,

What is the model number of the refrigerator?

tarafından

Yorum Ekle