Volume and kill switch button not rotating

Guitar volume and kill switch button is not working and rotating and it's not making any sound while connected

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle