saw starts runs wot will not idle down and run

will start and run at high speed will not idle replaced carb same results help

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

1 Yorum:

Throttle linkage incorrectly setup?

tarafından

Yorum Ekle