not connect amazon firestick lite with hdmi cable

i coonect amazon firestick in sony led with hdmi cable ,but error is not authorised signle

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle