Ink cartridge stuck and upside down

Accidentally put my ink cartridge in upside down now it is stuck half in and half out but will not come out. Mb2720

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle