Why my battery is charging but the screen not starting

Why my battery is charging but the screen not starting

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 1

1 Yorum:

Hi @biruktawit49167,

What is the model number of the laptop?

tarafından

Yorum Ekle