Watch shots off to cool down.

Watch shuts off because it needs to cool down.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle