How to change volume buttons cable

Hi. I have damaged volume buttons cable, but I don’t understand, where it’s connected to motherboard. Thanks.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle