Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 3 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 2
The liquid adhesive remover provided in your kit can damage the antireflective coating on your MacBook Pro's display, as well as the plastic keyboard keys. To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work. Additionally, use painter's tape to seal off the area under the trackpad as best you can. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can damage the antireflective coating on your MacBook Pro's display, as well as the plastic keyboard keys.

  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.

  • Additionally, use painter's tape to seal off the area under the trackpad as best you can. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.

套件中提供的液体粘合剂去除剂可能会损坏MacBook Pro显示屏上的抗反射涂层以及塑料键盘键。

为了保护你的显示器,请在显示器和键盘之间放置一张铝箔,并在工作时将其留在那里。

此外,尽可能使用画家的胶带密封触控板下方的区域。或者,你也可以直接在触控板区域下面铺上吸水毛巾,以吸收多余的粘合剂去除剂。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.