Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 3 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 11 çevriliyor

Adım 11
After a couple minutes, retrieve your first plastic card and insert one corner under the top edge of one of the center battery cells. Wiggle it from side to side and slide it underneath the battery cell until all the adhesive separates. If you have trouble, don't use excessive force and don't deform the battery. Apply more adhesive remover and try again, or skip down two steps for an alternate method.
  • After a couple minutes, retrieve your first plastic card and insert one corner under the top edge of one of the center battery cells.

  • Wiggle it from side to side and slide it underneath the battery cell until all the adhesive separates.

  • If you have trouble, don't use excessive force and don't deform the battery. Apply more adhesive remover and try again, or skip down two steps for an alternate method.

几分钟后,取出你的第一张塑料卡,并在其中一个中央电池单元的顶部边缘下方插入一个角。

从一侧到另一侧摆动并将其滑到电池单元下方,直到所有粘合剂分离。

如果遇到问题,请勿过度用力,不要让电池变形。使用更多粘合剂去除剂并重试,或跳过两个步骤以获得替代方法。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.