Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 3 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 14 çevriliyor

Adım 14
Lift and remove the battery. Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.
  • Lift and remove the battery.

  • Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.

  • Peel off any large strips of adhesive using tweezers or gloved fingers.

  • Scrape away any remaining chunks of adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction (not back and forth) until the chassis is clean and ready for your new battery.

  • This can take quite a bit of work, so be patient.

抬起并取出电池。

在安装新电池之前,请从MacBook Pro的外壳中取出所有剩余的粘合剂。

使用镊子或带手套的手指剥去任何大条粘合剂。

用塑料工具刮掉剩余的粘合剂块,并用粘合剂去除剂或异丙醇清洁下面的区域。向一个方向擦拭(不来回),直到机箱清洁并为新电池做好准备。

这可能需要相当多的工作,所以要耐心等待。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.