Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 14 çevriliyor

Adım 14
During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws. If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing. If desired, add a little blue threadlocker to the screw threads to prevent them from loosening over time.
  • During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws.

  • If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing.

  • If desired, add a little blue threadlocker to the screw threads to prevent them from loosening over time.

重新组装时,首先安装合页螺丝,不要拧紧。然后调整屏幕,直到它正确居中并在每一侧对齐。最后,拧紧螺丝。

如果屏幕在打开时发出咔嗒声或卡扣,请松开合页螺丝并调整对齐方式。确保屏幕不会位于太远的位置,或者在打开和关闭时可能会卡在机体上。

如果需要,可在螺纹上添加一点蓝色螺纹锁固剂,以防止它们随时间松动。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.