Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 16 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card. Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order: Leftmost
  • Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.

  • Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order:

  • Leftmost

  • Top

  • Upper right

  • Lower right

スパッジャーのフラットエンドを使用して、4つのアンテナコネクタのそれぞれをAirMac / Bluetoothカードから切り離します。

ケーブルを再接続するときは、各コネクタの元の位置に注意してください。カードの左から右に向かって、アンテナは次の順序で接続されます。

一番左

右上

右下

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.