In Progress

Devam Ediyor

Bu viki tamamlanmamış.

Privacy

TL;DR ¶ 

Bu özet, politikanın kısa bir açıklamasını içerir ve yasal olarak bağlayıcı değildir.

Müşterilerimizin gizlilik haklarını önemsiyoruz ve bu haklara Adil Bilgi Uygulaması kavramına bağlı kalarak saygı gösteriyoruz.

Bilgilerinizi nasıl topluyoruz ¶ 

Çevrimiçi formlarımızı doldurduğunuzda, ürünlerimizi çevrimiçi olarak satın aldığınızda ve topluluğumuzla etkileşimde bulunduğunuzda bilgilerinizi topluyoruz. Bu bilgileri çerezleri kullanarak izliyoruz. Sizinle yaptığımız tüm telefon görüşmelerini kaydediyoruz. Topladığımız bilgiler arasında; isim, adres (eğer sipariş verirseniz), e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası ve konum (eğer bu bilgiyi profilinize eklerseniz) bulunur.

Bununla ne yapıyoruz ¶ 

Bilgilerinizi, bizden online sipariş verdiğiniz ürünleri size göndermek için kullanıyoruz. Verilerinizi pazardaki eğilimleri anlamamıza yardımcı olmak için büyük veri projelerinde kullanıyoruz. Bilgilerinizi ABD'deki bulut servis sağlayıcımızda saklıyoruz. Web sitemiz üzerindeki davranışınızı izlemek için çerezleri kullanıyoruz.

Kiminle paylaşıyoruz ¶ 

Bilgilerinizi, aşağıda listelenmiş, seçili iş ortakları ile paylaşıyoruz:

 • bilgilerinizi depolamamızı ve size e-mail göndermemize yardımcı olan bulut servis sağlayıcı
 • sitemizi insanların nasıl kullandığını ve görünürlüğümüzü nasıl arttırabileceğimizi anlamak için Google ve Facebook
 • bizim adımıza, sizin ödeme bilgilerinizi işleyen ödeme hizmet sağlayıcıları
 • siparişlerinizi size ulaştırmamıza yardımcı olan taşıma firmaları ve software şirketleri
 • yasal hak talep edilmesi gereken durumlarda, bizi temsil eden avukatlar
 • kamu otoritelerinin, ulusal güvenlik, düzenleyici ya da emniyet zorunlulukları dahil, yasal taleplerini karşılamak için

TÜM DETAYLAR ¶ 

Veri denetleyici olarak, bu veri koruma beyannamesini, Yönetmelik (EU) 2016/679 (Gel Veri Koruma Yönetmeliği / General Data Protection Regulation - GDPR) hükümleri uyarınca, web sitemizle bağlantılı kişisel verilerin işlenmesinin türü, kapsamı ve amacını size bildirmek üzere hazırladık.

Tanımlar ¶ 

“Kişisel veri”, gerçek kişiyi tanımlayan veya tanıtabilen her hangi bir bilgi demektir. Tanımlanabilen gerçek kişi, doğrudan ya da dolaylı olarak, belli bir referans doğrultusunda bir isim, bir kimlik numarası, konum verisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı ya da gerçek kişinin bir veya birden fazla belirli fiziksel, psikolojik, genetik, tıbbi, ekonomik, kültürel veya sosyal kimlik özelliklerini içerir;

“İşlem”, kişisel veri veya kişisel veri setleri üzerine; toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama ya da değiştirme, geri alma, danışmanlık yapma, kullanma, aktarma yoluyla ifşa etme, yayma ya da başka şekilde kullanılabilir hale getirme, hizalama ya da birleştirme, kısıtlama, silme ya da yok etme gibi otomatik araçlarla olsun ya da olmasın; herhangi bir işlem veya işlem kümesinin gerçekleştirilmesi demektir.

“Denetçi”; tek başına veya başkalarıyla birlikte, kişisel verilerin işlenmesini, amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen gerçek ya da tüzel kişi, kamu otoritesi, acente veya herhangi bir kurum anlamına gelir. İşlemlerin bu amaçları ve yöntemleri Birlik veya Üye Devletlerin yasaları tarafından belirlenir; denetçi veya denetçinin adayı için belirli kriterler de Birlik veya Üye Devletlerin yasaları tarafından belirlenebilir.

“Alıcı”, kişisel verilerin ifşa edildiği, üçüncü bir taraf olsun ya da olmasın, gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka bir kurum anlamına gelir. Bununla birlikte, Birlik ya da Üye Devlet yasalarına göre özel bir araştırmanın bir parçası olarak kişisel verileri alabilecek kamu makamları, alıcı olarak kabul edilmeyecektir; bu kamu makamları, bu verileri, işlemin amaçlarına uygun olarak, geçerli veri koruma kurallarına uygun şekilde işleyeceklerdir;

Genel Bilgi ¶ 

Veri Kontrolü ¶ 

iFixit
1330 Monterey Street
San Luis Obispo, California 93401
Tel. +1 805-464-0573
Faks +1 805-456-0741
Email support@ifixit.com

Firma gizlilik memurunun iletişim bilgileri ¶ 

Privacy Officer, iFixit
1330 Monterey Street
San Luis Obispo, California 93401
Tel. +1 805-464-0573
Fax +1 805-456-0741
Email legal@ifixit.com

Hukuki mesnet ¶ 

Kişisel verileri aşağıdaki yasal dayanaklardan en az birine dayanarak işliyoruz:

 • Verinin öznesi, bir veya daha fazla özel amaç için kişisel verilerinin işlenmesine izin vermiştir. (GDPR'ın 6. Maddesi, paragrafı 1 , hüküm 1 a );
 • Veri öznesi ile sözleşme yapılması veya veri öznesinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması (GDPR'ın 6. Maddesi, paragraf 1, hüküm 1 b, );
 • Tabi olduğumuz yasal zorunluluğa uygunluk (GDPR 6. Madde, paragraf, 1 hüküm 1 c);
 • Meşru çıkarlarımızın veya üçüncü tarafların korunması (GDPR'ın 6. Maddesi, paragraf 1, hüküm 1 f)

Aşağıdaki bilgiler, bu veri koruma beyanında yer alan bireysel işlem adımlarının yasal temelini ifade eder.

Alıcılara verilerinin yönlendirilmesi ¶ 

Kişisel verileri, alıcılara (yükleniciler veya diğer üçüncü şahıslar) sadece gereken ölçüde ve sadece aşağıdaki koşullardan birisi meydana geldiğinde iletiriz:

 • Veri öznesi transfer için izin vermiştir;
 • Transfer, veri öznesinin inisiyatifinde, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin veya önsözleşme kapsamının yerine getirilmesidir.
 • Transferi yapmak yasal zorunluluktur;
 • Transfer, yasal menfaatlerimize veya üçüncü bir tarafın çıkarlarına dayanarak yapılır.

Üçüncü ülkeler ¶ 

Kişisel verilerin Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa transferi, yalnızca GDPR’ın 44. Madde ff. koşullarına uygun olarak yasal veya sözleşme koşullarına tabidir. Bu da demektir ki; ilgili ülke için, AB Komisyonunun GDPR 45. maddesine göre yeterlilik kararı, GDPR 46. maddesine göre uygun bir veri koruma garantisi uygulaması, GDPR 47. maddesine göre dahili veri koruma yönetmeliği mevcuttur.

Veri öznesinin hakları ¶ 

Veri öznesi olarak aşağıdaki haklara sahipsinizdir:

 • GDPR’ın 15. Maddesine göre tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bizden bilgi talep edebilirsiniz. Buna ilaveten, verilerin işlenme amaçları, işlenmiş verilerin kategorileri, verilerinizin kullanımlarına sunulduğu/paylaşıldığı veya kullanımlarına sunulacağı/paylaşılacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, kişisel verilerin planlanan saklanma süresi veya bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler, şayet veriler sizden toplanmadıysa verilerinizin kaynağı, profilleme dahil otomatize edilmiş karar alma mekanizmalarının varlığı ve şayet uygunsa, bu mekanizmaların mantığı, kapsamı ve etkileri hakkında anlamlı bilgi, sizinle ilgili verilerin düzeltilmesi veya silinmesine dair hakların varlığı, işlemenin sınırlanması veya bu işlemeye itiraz edilmesine dair hakların varlığı, düzenleyici ve denetleyici bir kuruma itiraz etmeye dair hakların varlığı hakkında da bilgi talep edebilirsiniz. Son olarak, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir örgüte aktarılıp aktarılmadığını (transfer edilip edilmediğini) ve bu gerçekleşmişse buna dair uygun güvenlik önlemlerini bilmeye/öğrenmeye hakkınız vardır.
 • GDPR’ın 16. Maddesine göre, bizde saklı bulunan hatalı kişisel verinin derhal düzeltilmesini veya kişisel verinin tamamlanmasını talep edebilirsiniz;
 • GDPR’ın 17. maddesine göre, ifade ve bilgi alma özgürlüğü, hukuki bir zorunluluğun yerine getirilmesi, kamu yararı ve bir kurum için gerekli olmadıkça yasal haklarınızı uygulamak ve savunmak amacıyla; bizde saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz;
 • GDPR’ın 18. Maddesine göre, eğer verinin doğruluğuna dair tarafınızdan itiraz ederek; ihtiyaç duyduğunuz veriye, kurum için bizim tarafından ihtiyaç duyulmadığında, yasal taleplerin uygulanması veya savunulmasında veya GDPR’ın 21. Maddesine göre verinin işlenmesine karşı olduğunuzda, bizim meşru çıkarlarımız doğrultusunda veri işlememiz sizin meşru menfaatlerinizden ağır bastığına dair onay sürecinde; verinin işlenmesi yasadışıysa ama verinin silinmesine de karşıysanız ve veriye bizim tarafımızdan ihtiyaç yoksa; kişisel verinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • GDPR’ın 20. Maddesine göre, bize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta veya başka bir veri denetleyicisine aktarılmasını talep edebilirsiniz;
 • GDPR’ın 21. Maddesine göre, belli koşullar doğrultunda gerekçeniz varsa veya GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, 1 hüküm, f bentine göre meşru menfaatleriniz doğrultusunda kişisel verinizin doğrudan pazarlama amaçlı yasal veri işleme sürecine karşı iseniz, kişisel verinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz;
 • GDPR’ın 7. Maddesi, 3. Paragrafına göre, ne zaman isterseniz bize verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Bunun sonunca, daha önce onayınıza dayanan veri işleme hakkımızda gelecekte geçerli olmayacaktır;
 • GDPR’ın 77. Maddesine göre, denetleyici bir makam aracılığıyla şikayette bulunabilirsiniz. Kural olarak, ikamet ettiğiniz yerin, iş yerinizin veya kayıtlı ofisimizin bağlı olduğu denetleyici makam ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğer yukarıda belirtilmiş veri öznesinin hakları doğrultusunda haklarınızı savunmak isterseniz, bizimle veya yukarıda bilgileri belirtilmiş olan veri koruma memuru ile iletişime geçebilir.

Kişisel verinin silinmesi ve kısıtlanması ¶ 

Aksi belirtilmediği sürece; daha önce toplanmış veya herhangi bir nedenle işlenmiş kişisel veriler, bireysel durumlar için, bu veri koruma beyanı doğrultusunda, artık yasal yükümlülükler nedeniyle saklanması gerekmiyorsa; silinecektir. İşlenmiş kişisel verilerinizi sizin talebiniz üzerine, GDPR'ın 17. maddesinde belirtilen koşulları karşılıyorsa sileceğiz. Eğer talep edilen kişisel veri, diğer yasal olarak caiz amaçlar için gerekliyse veri silinmeyecektir; ancak verinin işlenmesi GDPR'in 18. maddesi doğrultusunda kısıtlanacaktır. Kısıtlama durumunda, veri başka amaçlarla işlenmeyecektir. Bu; örneğin, ticari ve vergisel nedenlerle tutmak zorunda olduğumuz kişisel verileri de kapsar.

Çerezler ¶ 

Web sitemiz çerezleri kullanır. Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın otomatik olarak cihazınızda (dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon, PC vb.) oluşturduğu ve depoladığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler cihazınıza zarar vermez ve virüs veya her hangi bir başka kötü amaçlı yazılım içermez. Çerezler, kullandığımız belirli bir cihaz ile bağlandığınızda oluşturulan bilgiyi saklar. Ancak bu, kimliğinizin hemen farkına vardığımız anlamına gelmez. Çerezler, web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek için kullanılır.

Web sitemizin münferit sayfalarını daha önce ziyaret ettiğinizi anlamak için oturum çerezlerini kullanıyoruz. Bu çerezler ayrıca belirli işlevler sağlar. Web sitemizden çıktıktan sonra oturum çerezleri silinir.

Ayrıca, web sitemizin kullanımının kullanıcı dostu olmasını ve istatistiksel değerlendirmesini optimize etmek için belirli bir süre için cihazınızda saklanan geçici çerezleri de kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanmak için web sitemizi tekrar ziyaret ederseniz, bu çerezler daha önce bizi daha önce ziyaret ettiğinizi ve hangi girişleri ve ayarları yaptığınızı otomatik olarak algılar, böylece aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalmazsınız.

GDPR 6. Maddesi, karar 1, f bentine göre, üçüncü tarafların meşru menfaatlerine uygun şekilde veri işleme hakkına bağlı olarak; çerezler tarafından işlenen veri, meşru menfaatlerimizi korumak için yukarıda belirtilen amaçlar için gereklidir.

Çoğunlukla internet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak, çerezleri kabul etmek istemezseniz, cihazınızdaki internet tarayıcısının ayarlarını değiştirerek çerezlerin depolanmasını engelleyebilirsiniz, böylece her seferinde tarayıcınızda yeni bir çerez yaratıldığına dair bir mesaj çıkar. Birçok servisin çevrimiçi pazarlama amaçlı kullanılan çerezlerini genel olarak reddetmeyi beyan edebilirsiniz. Örnekler için Çevrimiçi Seçimleriniz veya Network Reklam Girişimi’nin devre dışı bırakma sayfasına bakınız. Bununla birlikte, eğer çerezlerin kullanımını devre dışı bırakırsanız, sitemizin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Bireysel işlem uygulamaları ¶ 

Hosting / Yer Sağlama ¶ 

Websitemizin size ulaşabilmesi için web sunucusunun tedarikçisi, depolama alanı, veri tabanı, güvenlik ve bakım gibi hizmetleri sağlayan yer sağlayıcısı (hosting) firmaları kullanırız.

Bunu yaparken, biz veya yer sağlayıcı firma, sitemizin kullanıcılarının kişisel verilerini; GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafın 1 f bentine göre meşru menfaatler doğrultusunda, sitemize etkili ve güvenli erişim için kullanırız.

Veri ve kayıt dosyalarına erişim ¶ 

Websitemizi ya da münferit sayfalarını ziyaret ettiğinizde, cihazınızın internet tarayıcısı websitesi serverımıza otomatik olarak bilgi gönderir. Bu bilgi, bizim tarafımızdan ya da yer sağlayıcısı (hosting) tarafından, kayıt dosyaları içinde depolanır.

Aşağıda listelenen bilgiler depolanmaktadır:

 • Talep eden bilgisayarın IP adresi,
 • Erişimin tarihi ve zamanı,
 • Talep edilen dosyanın adı ve URL’si,
 • Sitemizde ulaşılan websitesi sayfası (yönlendirilmiş URL),
 • Kullanılan internet tarayıcısı, varsa, bilgisayarın kullandığı işletim sisteminin türü ve internet sağlayıcınızın adı.

Bu veri, aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir:

 • Tüm özellikleri ve içeriği dahil, websitemizin hükümleri nedeniyle
 • Websitemize bağlantının sorunsuz olduğundan emin olmak için
 • Websitemizin kullanımının konforlu olduğundan emin olmak için
 • Sistemin güvenliğini ve stabilitesini sağlamak için
 • Kullanıcı erişiminin anonimleştirilmiş istatistiki değerlendirmesi için
 • Websitemizi optimize etmek için
 • Yasa dışı müdahale veya sistemlerimize saldırı durumunda, yasa uygulayıcı makamlara iletilmek üzere
 • Ek idari amaçlar için.

Veri işleminin yasal dayanağı, GDPR’ın 6. Maddesi, Paragraf 1, 1 hüküm, f bentidir. Meşru menfaatimiz, veri toplamak için yukarıda açıklanmış amaçlara bağlıdır. Hiçbir koşul altında, bir kişi hakkında topladığımız verileri, o kişi hakkında bir sonuca varmak için kullanmayız.

İletişim Formu ¶ 

Eğer iletişim formunu kullanırsanız, kişisel olarak sizinle iletişime geçebilmemiz için adınız ve email adresiniz sorulacaktır. Ek bilgi kişinin kendi isteği ile paylaşılabilir. GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, 1. Hükmü, a bentine göre, bizimle iletişim kurma ve isteğinize yanıt verme amacıyla verinizi işleme, sizin gönüllü rızanıza dayanmaktadır. İletişim formuyla bağlantılı olarak toplanan tüm kişisel veriler, bu verilerin başka süreçlerin belgelenmesi için saklanması gerekmedikçe (örneğin, sözleşmenin müteakip olarak sonuçlanması), talebinize cevap verildikten sonra silinecektir.

Haber Bülteni ¶ 

Eğer Haber Bültenimizin size ulaşmasını dilerseniz, adınıza ve email adresinize ihtiyacımız var. GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, 1. Hükmü, a bentine göre, Haber Bültenini gönderebilmek amacıyla veri işleme, iki aşamalı dahil olma prosedürü ile verilen gönüllü izninize dayanmaktadır. E-mail adresiniz, onayınızı geri çekene veya bültenden çıkana kadar bu amaç için kullanılacak ve saklanacaktır. İstediğiniz zaman, her bültenin sonunda bulunan bağlantıyı kullanarak aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Ayrıca iptal / üyelikten çıkış talebinizi istediğiniz zaman Madde I'de belirtilen email adresine gönderebilirsiniz.

Haber Bültenlerimizi web takip işareti ile göndeririz. Web takip işareti, Haber Bülteninin HTLM formatına gömülü; okuyucu davranışlarını analiz etmemizi sağlayan, minyatür bir işarettir. Bu bağlamda, Haber Bülteninin sizin tarafınızda haber bültenini emailinin ne zaman açıldığını ve bültende yer alan hangi linklere eriştiğinizi kaydederiz. Bu verileri, bülten dağıtımını optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini, ilgi alanlarınızla daha iyi eşleştirebilmek; pazarlama kampanyasının başarısını veya başarısızlığını istatistiksel olarak değerlendirmek için kullanıyoruz. Bu toplanan veri, üçüncü taraflara iletilmeyecektir ve istatistiki değerlendirmeden sonra silinecektir.

İş başvuruları ¶ 

Şu an da Avrupa’da yaşayanlardan başvuru kabul etmiyoruz, gelen başvuruları da kayıt altında tutmuyoruz.

Yorumlar ve katkılar ¶ 

GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, f bentine göre; websitemizde bir yorum yaparsanız ya da başka bir katkıda bulunursanız, meşru çıkarlarımız doğrultusunda email ve IP adresiniz kaydedilecektir. Daha fazla bilgiyi kendi isteğiniz ile paylaşabilirsiniz. Yorumunuz ve katkınız hakkında sizinle iletişim kurabilmek, gelebilecek her hangi bir şikayeti yönlendirmek, gerekirse yorum yapmanızı istemek için email adresinizi saklı tutarız. Email adresinizi girmeden yorum özelliğini kullanamazsınız. Verdiğiniz email adresi kaydedilecek; ama yorumunuz ile birlikte paylaşılmayacaktır.

Email adresinizi alma ve kaydetmemizin nedeni meşru çıkarlarımızın güvenliği içindir; örneğin, birisinin yorumlara ve katkılara yasa dışı bir içerik girmesi (mesela hakaret) gibi. Bu durumda, yorum veya katkı nedeniyle bize de dava açılabilir, bu nedenle meşru çıkarlarımız için IP adresinizi kaydederiz. Bu kaydedilmiş kişisel veriler, sadece cezai soruşturmalarda, yasal makamlara sorgulama için gönderilecektir. Kişisel bilgiler, her hangi bir üçüncü tarafa transfer edilmeyecektir.

iFixit Topluluğu and Kaydolma ¶ 

iFixit ABD ve iFixit AVRUPA, kullanıcıların iFixit Topluluğunun paylaşılan web sitesine erişimini kolaylaştırmak ve topluluk hesaplarının yönetimi için ortak bir sistem kullanır. Sağlayıcı www.ifixit.com; San Luis Obispo, CA 93401, Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bilgileriniz ABD’ye gönderilmeden iFixit Topluluğuna kayıt yaptırmanız mümkün değildir. Ancak, Avrupa mağazasında, topluluğa kayıt yaptırmadan, misafir olarak ürün siparişinde bulunabilirsiniz. iFixit Topluluğuna kayıt olduğunuzda, iFixit ABD sitesine yönlendirileceksiniz. iFixit ABD’ye veri transferi, Avrupa Birliği sözleşme maddelerinin standartlarını baz alır (Set II). Bu garantinin kapsamı hakkında bilgiler bu sayfada mevcuttur. iFixit AVRUPA ve iFixit ABD, ortak olarak verinin işlenmesinden sorumludur. iFixit AVRUPA, veri öznesinin haklarına dair yükümlülüklere uymaktadır. GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, 1. Hükmü, f bentine göre veriler, meşru menfaatlerimiz baz alınarak websitemizin hizmet hükümleri doğrultusunda işlenir.

Websitemize, adınızı, adresinizi, telefon numaranızı girerek kayıt yapıtrabilirsiniz. GDPR'ın 6. maddesi, 1. paragrafı, 1. hükmü, a bentine göre kayıt gönüllü ve rızanıza dayanır. Kayıt için herhangi bir başka kişisel verilerinizin transferi, içerik takip işaretleme yöntemi ile sağlanır. Toplanan kişisel bilgiler, size hizmetlerimizi sunmak ve kaydınız hakkında size bilgi vermek ve sizinle iletişim kurmak amacıyla kullanılır. Kişisel kullanıcı erişimi sayesinde, kişisel verilerinizi görüntüleyebilir veya bu verilerde değişiklik yapabilirsiniz. Verileriniz, siz kullanıcı hesabınızı silene kadar ya da bizden verilerinizin silinmesini talep edene dek kayıtlı tutulacaktır. Kişisel verilerinizi; yasal, ticari ve vergi nedeniyle belli saklama sürelerinin sonuna kadar kayıtlı tutmak zorundayız, kişisel verilerinizin işlenmesi saklama süresinin sonuna kadar kısıtlanacak, bu süre dolduktan sonra da verileriniz silinecektir.

Websitemize kayıt yaptırdığınız zaman veya kullanıcı hesabınızı kullandığınızda, IP adresinizi ve sitemizi kullandığınız zamanı kaydederiz. GDPR’ın 6. Maddesi, 1. paragrafı, 1. Hükmü f bentine göre, veriler; web sitemizdeki hizmetlerin sağlanmasında meşru menfaatlerimiz temelinde işlenir. Verilerinizin suiistimali ve izinsiz kullanımını önlemek için verilerinizin saklanması da sizin çıkarınızadır. GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, 1. Hükmü, b bentine göre sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece, verileriniz üçüncü kişilere transfer edilmeyecektir. Veya GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, c bentine göre yasal bir zorunluluk olmadığı veya bizi bağlayan iddiaların takibi olmadığı sürece verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. IP adresiniz anonimleştirilecektir.

İletişim bilgileri ¶ 

Sözleşmenin yapılması için web sitemiz aracılığıyla sözleşme öncesi yükümlülüklerin uygulanması ve sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve bununla bağlantılı olarak, sözleşmeyi gerçekleştirmek için veri öznesinin kişisel verilerini işleriz. Veriler şu aşağıdaki maddeleri içerir:

 • Sözleşme partnerinin verisi; adı, adresi ve iletişim bilgisi, alternatif teslimat adresi veya fatura adresi veya alternatif alıcı ve gerekirse, sözleşme partnerinin doğum tarihi;
 • İletişim bilgisi; sözleşmenin konusu, sözleşmenin süresi, müşteri kategorisi;
 • Ödeme bilgisi; banka bilgileri, kredi kartı bilgisi ve ödeme geçmişi.

Veri işlemenin yasal dayanağı GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, 1.hükmü b bentidir.

Veriler, ön sözleşme yükümlülüklerini uygulamak ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde; bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme için kredi kartı şirketleri ve nakliye firmaları gibi üçüncü taraflara aktarılacaktır.

Kredibilite ve Puantaj ¶ 

Otomatize edilmiş karar verme (kredi değerlendirmesi) ¶ 

GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, b ve f bentine göre, meşru menfaatimiz doğrultusunda müşterinin kredibilitesini kontrol etmek ve ödeme borçlarını minimize edebilmek amacıyla, sözleşmeyi tamamlamadan önce müşterinin kredi değerlendirmesini yaparız. Bu değerlendirme, eğer sipariş ödemesi havale, kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme seçildiğinde yapılır. Bu nedenle, müşterinin adı, adresi, IP’si ve kredi kartının bir bölümü Signifyd, Inc., 2540 N. First Street, Suite 300, San Jose, CA 95131 alıcısına iletilir. Kredi değerlendirmesi bahsedilen verinin olasılık değerini (puantaj değeri) içerir. Hesaplanan puantaj verisi bilimsel olarak tanınmış matematiksel ve istatistiksel prosedürü baz alır. Signifyd tarafından kişisel verinin nasıl ele alındığına dair ek bilgi için Signifyd Avrupa Veri, Gizlilik ve Güvenlik Politikası sayfasına bakınız. Yetersiz kredibilite durumunda, satınalma emri, havale, kredi kartı veya bankası kartı ile yapılan ödeme metotları kabul edilmeyecektir. Eğer veri transferini kabul etmiyorsanız, lütfen farklı bir ödeme metodu kullanınız.

Ödeme servisi sağlayıcıları ¶ 

PayPal ¶ 

PayPal, online bir ödeme servis sağlayıcısıdır ve güvenilir ve satıcıyı ve alıcıyı koruyan bir servis sağlar. Ödeme sürecinin bir parçası olarak, PayPal ile ödeme yaptığınızda, PayPal ile kredi kartından ödeme, PayPal ile banka kartından ödeme veya – eğer mümkünse – PayPal hesabından ödemede, adınız, email addresiniz, satın aldığınız ürün, fatura tutarı ve yanı sıra faturanız, teslimat adresiniz PayPal’a iletilecektir. Kredi kartı ile PayPal kullanımı, banka kartı ile PayPal kullanımı ve – eğer mümkünse – PayPal hesabından ödeme metotlarından biri kullanıldığında, PayPal ödeme işleminin onay kararı öncesinde sizin kredibilitenizi kontrol etmek ve ödeme borçlarını minimize etmek için kredi kontrolü yapabilir. Kredi değerlendirmesi bahsedilen verinin olasılık değerini (puantaj değeri) içerir. Hesaplanan puantaj verisi bilimsel olarak tanınmış matematiksel ve istatistiksel prosedürü baz alır. Yetersiz kredibilite durumunda, PayPal kullanılan ödeme metodunu reddedebilir. Bu işlemin yasal dayanağı, GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, b bentidir.

Verinin transferini kabul etmezseniz veya kredibilitenizin seçtiğiniz ödeme metodu için uygun olmadığına inanıyorsanız, lütfen başka bir ödeme yöntemi kullanınız. PayPal’ın kişisel verilerini nasıl kullandığına dair ek bilgiyi PayPal’ın veri koruma beyannamesi sayfasında bulabilirsiniz.

İstatistikler ve Analiz ¶ 

Facebook piksel ¶ 

Websitemizde Facebook piksel’i kullanırız. The provider is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD, bu hizmeti sağlayandır. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda, Avrupa’da yaşayanların kişisel verilerinin işlenmesinden sorumludur.

Facebook, Avrupa / Birleşik Devletler Gizlilik Korkuma Anlaşmasına katılmıştır, iş bu anlaşmaya göre Avrupa veri koruma standartları ve Avrupa’nın koşullarını karşılayarak, kişisel verinin ABD’ye transferine onay verir. Facebook’un taahhüt bilgisine bu sayfadan ulaşılabilir.

Bu teknolojinin kullanımı, websitemizi ziyaret eden belli grupları (örneğin, Facebook'a gönderdiğimiz ilgi alanlarına göre web sitemizi ziyaret edenleri – “tanımlanmış izleyici”) atamamızı, belirli reklamların görüntülemesini ve bu grupları tanımamızı sağlar. Bu, tanımlanmış kullanıcıların yalnızca ilgi alanlarına uygun reklamları görmelerini ve uygunsuz reklamlardan kaynaklanan rahatsızlıkların önlenmesini sağlar. Facebook pikseli kullanarak, Facebook reklamlarımızın etkinliğini istatistiksel amaçlarla izleyebilir ve bir kullanıcının bir reklamı tıkladıktan sonra hizmetlerimizi kullanıp kullanmadığını takip edebiliriz.

Facebook piksel hakkında daha detaylı bilgi ve nasıl çalıştığını bu sayfada bulabilirsiniz. Facebook’un veriyi nasıl topladığının sürecin detaylı bilgisi ve Facebook reklamları hakkındaki genel bilgiyi Facebook’un veri koruma beyannamesinde bulabilirsiniz. Kendi Facebook hesabınızın “Ayarlar” başlığının altında verinizin toplanmasına, Facebook piksel ve Facebook pikselin ilgili reklamlar için kullanımına itiraz edebilirsiniz. Bu ayarlar için bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz (oturum açmak gereklidir). Facebook Piksel kullanımı, alıcılara ürünlerimizi ve hizmetlerimizi, alıcıya uygun olmayan reklamlarla karşılaşmasını engelleyerek tanıtmamıza yardımcı olur. Facebook piksel kullanımının yasal dayanağı, meşru çıkarlarımız ve üçünü tarafların meşru çıkarlarını baz alan GDPR’un 6. Maddesi, 1. Paragrafı, f bentidir.

Google servisleri ¶ 

Aşağıdaki Google servisinin sağlayıcısı (bundan sonra “Google”), Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.

Google servisinin kullanımın yasal dayanağı, meşru çıkarlarımız doğrultusunda, GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, f bentidir.

Google, Avrupa / Birleşik Devletler Gizlilik Korkuma Anlaşmasına katılmıştır, iş bu anlaşmaya göre Avrupa veri koruma standartları ve Avrupa’nın koşullarını karşılayarak, kişisel verinin ABD’ye transferine onay verir. Google’ın taahhüt bilgisine bu sayfadan ulaşılabilir.

Google’ın kişisel verileri nasıl kullandığına dair ek bilgileri Google’ın veri koruma beyannamesinde bulabilirsiniz. Google’ın kişisel veriyi reklam amaçlı nasıl kullandığını, araçlar seçenekleri hakkında detaylı bilgi ve reklam amaçlı veri kullanımına nasıl itiraz edebileceğinizin bilgisini şu Google sayfalarında bulabilirsiniz: Servislerimizin kullanıldığı websitesi ve uygulamalarda veriyi nasıl kullanırız, reklam, Reklamlar için ayarlar ve Ads Ayarları.

Google Analitik ¶ 

Web sitesi, Google’ın Google Analitik hizmetini kullanır. Google Analitik çerezleri kullanır. Google, web sitemize yapılan kullanıcı ziyaretleri hakkında veri toplar. Bu veri, web sitemizin kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik tasarlandığından ve sürekli bu ihtiyaçlar doğrultusunda optimize edildiğinden emin olmak, pazarlama ölçümlerinin başarısını değerlendirmek ve istatistiki değerlendirme yapmak için kullanılır. Anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri yaratılır ve çerezler bu sürecin bir parçası olarak kullanılır. Çerezler tarafından oluşturulan bu bilgi, web sitesinin kullanımız hakkında şu gibi bilgileri sağlar; internet tarayıcısı ve sürümü, kullanılan işletim sistemi, başvurulan URL (daha önce ziyaret edilen sayfa), erişim sağlanan bilgisayarın sunucu adı (IP adresi) ve sunucudan talep saati Amerika’daki Google sunucusuna gönderilir ve orada depolanır. Bu bilgiler; yasalar gereğince talep edilirse veya üçüncü kişiler veriyi bizim adımıza ya da Google adına işliyorsa, üçüncü kişilere aktarılabilir. Hiç bir koşulda, IP adresiniz, Google’dan gelen başka veri ile birleştirilmeyecektir. IP adresleri anonimleştirilir böylece paylaşım mümkün değildir. İnternet tarayıcınızdaki ilgili araçlar bölümünden çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak, şunu belirtmek isteriz ki, eğer bunu yaparsanız, web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Şu linkten indirip kurabileceğiniz internet tarayıcısı eklentisi sayesinde Google’ın çerezleri kullanarak, bu sitenin kullanımına dair veri toplamasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz.

Google Analitik demografi özellikleri ¶ 

Bu web sitesi, Google Analitik’in bir parçası olan “demografi özelliklerini” kullanır. Bu özellik; yaş, cinsiyet ve sitemize dair ilgi ile alakalı bilgilere ulaşmamıza ve bu bilgiler ile rapor oluşturmamıza izin verir. Bu veri Google’ın ilgi bazlı reklamlarından ve ziyaretçi verilerinden ve üçüncü şahıs sağlayıcılardan gelir. Bu veriler, her hangi bir tüzel kişiye atfedilemez. GDPR’ın 6. Maddesi, 1. Paragrafı, f bentine göre meşru çıkarlarımız doğrultusunda, sitemizin pazarlama optimizasyonu için Google’ın bu servislerini kullanırız.

İstediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam seçeneklerini değiştirerek veri toplamayı devre dışı bırakabilirsiniz ya da Google Analitik’in ‘veri toplamayı reddetme’ bölümünde belirtildiği şekilde veri toplama özelliğinden çıkabilirsiniz.

Google Analitik Yeniden Pazarlama ¶ 

Bu web sitesi, Google’ın Google Analitik Yeniden Pazarlama hizmetini kullanır. Google Analitik Yeniden Pazarlama, ziyaretçilerin daha önce ziyaret ettikleri web siteleri doğrultusunda uygun içerikli reklam sunulmasını için kullanılır. Google, Google reklam ağında web sitelerini ziyaret eden ziyaretçileri tanımak için çerezleri kullanır. Bu hizmet, ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızdan ve uygunsa Google'ın, yeniden pazarlama stratejisinin sağlanması için ihtiyaç duyduğu diğer verileri içeren IP adresinizi toplar. Tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi hiçbir koşulda diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Bu web sitesini kullanımınız ile alakalı oluşturulan bilgiler, ABD'de bir sunucuda saklanır. Bu bilgiler, yasalar gerektiriyorsa veya üçüncü kişiler bizim adımıza veya Google adına bu verileri işliyorsa, o zaman üçüncü taraflara da aktarılabilir. İnternet tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek, çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak eğer bunu yaparsanız, web sitesinin bütün özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Google Yeniden Pazarlama özelliğini kullanmak istemiyorsanız, bu özelliği bu sayfadaki ilgili ayarları kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Google AdWords ile dönüşüm izleme ¶ 

Bu web sitesi Google’dan Google AdWords’ü ve Google AdWords’teki dönüşüm izleme işlevini kullanır. Google dönüşüm izleme, web sitemizdeki reklamları, satın almaları, abonelikleri, telefon görüşmelerini, uygulama indirmelerini ve diğer eylemlerdeki tıklamalarınızı izlemek ve değerlendirmek için kullanılır. Çerezler bu verileri analiz etmek ve değerlendirmek için kullanılır. Bu hizmet, ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızdan ve uygunsa Google'ın dönüşüm izlemenin sağlanması için ihtiyaç duyduğu diğer verileri içeren IP adresinizi toplar. Tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi hiçbir koşulda diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Bu web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler ABD'de bir sunucuda saklanır. Bu bilgiler, yasalar gerektiriyorsa veya üçüncü kişiler bizim adımıza veya Google adına bu verileri işliyorsa, o zaman üçüncü taraflara da aktarılabilir. İnternet tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek, çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak eğer bunu yaparsanız, web sitesinin bütün özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Google AdSense ¶ 

Web sitemizde reklamları gösterebilmek için, bu web sitesi Google AdSense hizmetini kullanır. Google AdSense, siteye yaptığınız ziyareti tanımak ve analiz etmek için çerezleri ve web işaretlemelerini kullanır. Web işaretlemeleri, küçük görünmez grafiklerdir ve kaç kere reklamlara tıklandığı ve sitenin trafiği hakkındaki bilgileri analiz eder. Bu hizmet, ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızdan ve uygunsa Google'ın reklamların sağlanması için ihtiyaç duyduğu diğer verileri içeren IP adresinizi toplar. Tarayıcınız tarafından Google AdSense’in bir parçası olarak iletilen IP adresi hiçbir koşulda diğer Google verileriyle birleştirilemeyecektir. Bu web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler ABD'de bir sunucuda saklanır. Bu bilgiler, yasalar gerektiriyorsa veya üçüncü kişiler bizim adımıza veya Google adına bu verileri işliyorsa, o zaman üçüncü taraflara da aktarılabilir. İnternet tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek, çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak eğer bunu yaparsanız, web sitesinin bütün özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Google Web Yazı Tipleri ¶ 

Bu web sitesi, yazı tiplerini görüntülemek için Google’ın web yazı tiplerinin dışında yazı tipleri kullanmaktadır. Bunu yapmak için, web sayfasına eriştiğinizde tarayıcınız gerekli web yazı tipini tarayıcının önbelleğine yükler. Eğer tarayıcınız bu işlevi desteklemiyorsa, bilgisayarınız web sitesini görüntülemek için standart bir yazı tipi kullanacaktır. Bu hizmet, ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızdan ve geçerliyse Google'ın web yazı tiplerinin sağlanması için ihtiyaç duyduğu diğer verileri içeren IP adresinizi toplar. Bu web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler ABD'de bir sunucuda saklanır. Bu bilgiler, yasalar gerektiriyorsa veya üçüncü kişiler bizim adımıza veya Google adına bu verileri işliyorsa, o zaman üçüncü taraflara da aktarılabilir.

Nakliye ¶ 

Bizden sipariş ettiğiniz ürünleri size göndermek için Shipstation hizmetini kullanırız. Siparişinizin teslimini sağlamak için ad, adres, email adresi, cep telefonu numarası ve paket içeriği bilgisinin de dahil olduğu ve ancak bunlarla sınırlı olmayan verileri Shipstation’a temin ederiz. Shipstation, bu verileri müşterilerimiz için teslimat sürecini geliştirmek amacıyla kullanabilir ve bu amaçla bildirimleri ve coğrafi verileri kullanabilir. Shipstation, bu tür ayrıntıları talep edilen hizmetleri tamamlamak amacıyla sınırlı üçüncü tarafların veri işlemcileri ile paylaşabilir. Shipstation’ın Gizlilik Politikasını buradan okuyabilirsiniz.

Kaliforniya’da yaşayanlar için ¶ 

Sizin Kaliforniya Gizlilik Haklarınız ¶ 

Yukarıda belirtildiği üzere, bilgilerinizi doğrudan pazarlama amaçlı paylaşmayız. Ancak avukatlarımız size şunları söylemiz gerektiğini dediler: Kaliforniya Medeni Kanun bölüm 1798.83’e göre web sitemizi kullanan Kaliforniya’da oturan kişiler hangi kişisel bilgilerin (eğer varsa) üçüncü taraflarla paylaştığımızı veya bu tüzel kişilerin kurumsal iştiraklerinin bir önceki yıldaki doğrudan pazarlama amaçlarını; bu üçüncü partilerin isim ve adreslerini isteme ve alma hakkına sahiptir. Bu talep senede bir kere yapılabilir ve ücretsizdir.

Eğer Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız ve bu ihbarın bir kopyasını isterseniz, lütfen şu adrese yazılı bir talepte bulununuz: iFixit, Attn: Privacy Agent, 1330 Monterey St, CA 93401. Tüm talepleriniz için mektuba adınız, adresiniz, şehriniz ve posta kodunuzun yanı sıra şu cümleyi eklemelisiniz “California Privacy Rights Notice” (Kaliforniya Gizlilik Hakları İhbarı). Ayrıca Kaliforniya’da ikamet ettiğinizi ispatlamalısınız ve size yanıt verebilmemiz için Kaliforniya’da bir adres göstermelisiniz. Talepleri; telefon, email veya faks yoluyla kabul etmeyeceğimiz. Etiketlenmemiş ya da düzgün gönderilmemiş veya tüm bilgilerin yer almadığı mektupları kabul etmeyeceğimizi lütfen unutmayın.

Kaliforniya Beni Takip Etme Açıklaması ¶ 

Kaliforniya İş ve Meslek Kanunu Bölüm 22575(b) (1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli düzenleme)’ye göre Kaliforniya’da ikamet edenler, bir web sitesi operatörünün, internet tarayıcısının “Do Not Track” (DNT)/ “Beni Takip Etme” (BTE) özelliğine nasıl yanıt verdiğini bilme hakkına sahiptir. BTE , bazı tarayıcılar tarafından sunulan; üçüncü taraf reklam ağları, sosyal ağlar ve analitik şirketler gibi ziyaret ettiğiniz sitelerin izlenmesini engelleyen bir sinyal gönderme özelliğidir. Henüz BTE sinyalleri tek tip bir teknolojik standarda ulaşmadığı için şu an da BTE özelliğine cevap vermek için harekete geçmiyoruz. Yeni teknolojileri değerlendirmeye devam ediyoruz ve BTE standardı geliştirildiğinde buna uyum sağlayabiliriz. BTE hakkında bilgi almak için BTE Hakkında Her Şey sayfasını ziyaret ediniz.

Bu politika zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikamızdaki herhangi bir değişiklik ana sayfamızda bir uyarı ile duyurulacaktır.

Bu çevirmenlere özel teşekkürler:

100%

gozde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›

İstatistikleri Görüntüle:

Son 24 Saat: 31

Son 7 Gün: 266

Son 30 Gün: 1,308

Her zaman: 36,561