Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

İngilizce
Japonca

iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ディスプレイの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   ヒンジを外すと、iMacはアンバランスな状態になり、作業がしにくくなります。修理自体には問題ありませんが、作業をより早く、効率よくするには iMacサービスウェッジを使うと良いでしょう。

   Adım 2

   パワーボタン付近のディスプレイ左側からiMac開口ツールをガラスパネルとリア筐体の間に差し込み、作業を始めます。

   Adım 3

   ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。

   Adım 4

   左側コーナー上部周辺までスライスします。

   Adım 5

   ディスプレイ上部左側からスライスします。

   Adım 6

   ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。

   Adım 7

   ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライスします。

   Adım 8

   ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。

   Adım 9

   ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライスさせてここで作業を終えます。

   Adım 10

   開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。

   Adım 11

   ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。

   Adım 12

   残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。

   Adım 13

   接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。

   Adım 14

   2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。

   Adım 15

   ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。

   Adım 16

   プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。

   Adım 17

   プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。

   Adım 18

   コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。

   Adım 19

   手でディスプレイのパワーケーブルの接続を外します。ケーブルをプラスチックタブから引っ張っているか確認してください。色のついたワイヤを引っ張らないでください。

   Adım 20

   スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを裏返します。

   Adım 21

   ディスプレイを左右均等に持ち上げます。

   Adım 22

   必要に応じて、プラスチックカードを使って接着ストリップの残りの部分を切断してください。

   Adım 23

   ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.