Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 19 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Remove the two 7.4 mm Tri-point screws securing the battery to the upper case.
  • Remove the two 7.4 mm Tri-point screws securing the battery to the upper case.

  • Note: For certain repairs (e.g. hard drive), removing the battery is not necessary but it prevents any accidental shorting of electronics on the motherboard. If you do not remove the battery, please be careful as parts of the motherboard might be electrified.

  • You do not necessarily have to follow steps 3-6 to remove the battery in order to replace the hard drive. However it is recommended to remove all power sources from electronics before working on them.

卸下将电池固定到上壳的两个7.4 mm Y型螺丝。

注意:对于某些维修(例如硬盘驱动器),不需要卸下电池,但防止电池在主板上意外短路。 如果不取出电池,请小心,因为主板的部件可能会通电。

你不一定要按照步骤3-6来取出电池,以更换硬盘。 然而,建议你在处理电子设备之前,先从电子设备中取出所有电源。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.