Sensitivity for my tablet doesnt work

My tablet's sensitivity does not work anymore...what do i do???

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle