usb port replacement on nextbook tablet

i want to replace my micro usb port on my nextbook tablet, how do i do this

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 2
Yorum Ekle