Can I buy a new volume knob for my Gen1 OP-1?

I lost the original volume knob from my OP-1. Can I buy just a new knob? The potentiometer is fine.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle