I have replaced the hard drive but the file error warning hasn't gone?

I have replaced the hard drive, but the file error warning is still there. What should I do?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

1 Yorum:

@lachiewilliams Did you restore the iPod with iTunes?

tarafından

Yorum Ekle