Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 8
Use a T5 Torx driver to remove the four 3.3 mm screws securing the display board. Before reinstalling these screws: Make sure the display board flex cable lies on top of the board, not trapped underneath.
  • Use a T5 Torx driver to remove the four 3.3 mm screws securing the display board.

  • Before reinstalling these screws:

  • Make sure the display board flex cable lies on top of the board, not trapped underneath.

使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定显示板的四颗3.3毫米螺丝。

在重新安装这些螺丝之前:

确保显示板柔性电缆位于电路板顶部,而不是位于电路板下方。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.