Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 7
Disconnect all three antenna cables by prying each one straight up from its socket. Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it. To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
  • Disconnect all three antenna cables by prying each one straight up from its socket.

  • Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.

  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.

从插座中垂直向上撬开所有三根天线电缆。

将镊子或撬棒的扁平端滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开连接。

要重新连接每根电缆,请将接口直接对准其插槽,然后向下按,使其卡入到位。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.